Privacy Policy Democracy Agency BV

Democracy Agency hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Democracy Agency houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
– Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Bedrijfsnaam: Democracy Agency
Adres: Pedro de Medinalaan 144
Postcode + Plaats: 1086 XR Amsterdam
Telefoon: 020 465 61 22
Email: info@democracyagency.nl
Deze verklaring is alleen van toepassing op de website https://democracy.draad.dev, maar niet op websites waarnaar wordt doorgelinkt.
Heb je vragen over deze privacyverklaring, stuur dan een mailtje naar info@democracyagency.nl.

Welke persoonsgegevens Democracy Agency verwerkt, hangt af van de functies die je gebruikt op de website. Denk hierbij aan het reageren op content, het inschrijven voor een evenement of het invullen van een contactformulier en van de producten / diensten die je afneemt:

Naam
Voornaam
Tussenvoegsel
E-mailadres
(Mobiel) telefoonnummer
Achternaam
Organisatie/bedrijf
Volledig factuuradres
———–
Gebruik van jouw persoonsgegevens
Op de website en bij het afnemen van diensten en producten van Democracy Agency laat je (persoons)gegevens achter. Democracy Agency vraagt alleen om de meest noodzakelijke gegevens. Je mailadres is nodig om je bijvoorbeeld een nieuwsbrief of gratis weggevers te kunnen sturen; je voornaam wordt gebruikt om e-mails te personaliseren.

Persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens Democracy Agency verwerkt, hangt af van de functies die je gebruikt op de website. Denk hierbij aan het reageren op blogs, het downloaden van een ebook of het invullen van een contactformulier en van de producten / diensten die je afneemt:

voornaam
achternaam
mailadres
telefoonnummer
adresgegevens
geboortedatum
organisatie-/bedrijfsnaam
kvk nummer
btw-nummer
bankrekeningnummer
informatie die je invult op de website, zoals een reactie op een blogartikel of een bericht in het contactformulier
technische gegevens zoals je IP-adres, MAC-adres, zogeheten identifiers in cookies en jouw surfgedrag op de website
gegevens over jouw activiteiten op onze website
Doeleinden
Democracy Agency verwerkt deze gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

– zodat je gebruik kan maken van alle functies op de website;
– om je te bellen of e-mailen als dit nodig is om een dienst te kunnen leveren of antwoord te geven op vragen;
– om jou te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten;
– om een dienst af te nemen of een evenement te boeken;
– voor marketingdoeleinden, zoals is toegestaan volgens de wet (elke mail bevat een uitschrijflink);
– om jouw gedrag op de website te analyseren en zo de website te optimaliseren;
– om het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren;
Democracy Agency is daarnaast gebonden aan wettelijke, administratieve verplichtingen en heeft bijv. bepaalde gegevens nodig voor de belasting.

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar
Democracy Agency heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Het is echter niet mogelijk om de leeftijd van bezoekers te controleren. Beschikt Democracy Agency ongewild over gegevens van jouw kind, neem dan contact op door te mailen naar info@democracyagency.nl om deze informatie te laten verwijderen.

Bewaartermijn
Democracy Agency bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Websitedata zijn 26 maanden inzichtelijk, maar deze zijn niet naar jou te herleiden omdat de data geanonimiseerd worden.

Democracy Agency bewaart de administratie tot 7 jaar terug (wettelijke bewaartermijn Belastingdienst).

Schrijf je je uit van de mailinglijst, dan blijven je gegevens nog max. 3 maanden in het e-mailprogramma staan.

Persoonsgegevens delen met derden
Democracy Agency verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wel verstrekt Democracy Agency gegevens aan externe partijen als dat nodig is voor de levering van producten of diensten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Voorbeeld: Democracy Agency maakt gebruik van een externe partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen, de boekhouder boekt facturen in en je gegevens liggen opgeslagen in een e-mailmarketingsysteem.

Bij het verstrekken van jouw gegevens aan een externe partij legt Democracy Agency in een bewerkersovereenkomst vast dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden mogen worden gebruikt en worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Zo zorgt Democracy Agency voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens bij externe partijen.

Cookies en profilering
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Democracy Agency gebruikt functionele, analytische en marketing cookies.

Door jouw gegevens – handmatig of met behulp van cookies – te combineren, kan Democracy Agency jou gerichtere content sturen en bijvoorbeeld beter aansluiten bij jouw interesses, voorkennis en producten die je al hebt gekocht.

Bij jouw eerste bezoek aan https://Democracy Agency.nl/ ben je geïnformeerd over de cookies die Democracy Agency gebruikt en heb je wel/niet toestemming gegeven voor het plaatsen van marketing cookies. Die toestemming is met een toestemmingscookie opgeslagen, zodat je niet bij elk bezoek een cookiemelding krijgt.

Functionele of technische cookies
Functionele (technische) cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt op alle apparaten en in alle browsers. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ook de cookie die jouw cookie-toestemming opslaat, valt in deze categorie.

Analytische cookies
Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies. Zo ziet Democracy Agency hoe bezoekers de website gebruiken, wat populaire pagina’s zijn, en langs welk kanaal mensen op de website terechtkomen.

Google Analytics gebruikt voor de statistieken de IP-adressen van websitebezoekers. Theoretisch is het mogelijk om op basis van een volledig IP-adres meer informatie over een bezoeker te achterhalen, ook al is dat niet toegestaan.

Toch maakt Democracy Agency voor de zekerheid gebruik van IP-masking. Google Analytics verwijdert de laatste cijfers van IP-adressen voordat deze worden gebruikt en opgeslagen. De gegevens komen dus niet terecht bij Google.

Marketing of tracking cookies
Marketing cookies, ook wel tracking cookies genoemd, houden jouw surfgedrag bij zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Social media
De Facebook-pixel houdt bij welke Facebook-bezoekers https://democracy.draad.dev bezoeken. Op basis daarvan is het o.a. mogelijk advertenties te maken, specifiek voor de mensen die een bepaalde pagina hebben bezocht.

Je kan heel gemakkelijk berichten van deze website delen. Voor de social share buttons gebruikt Democracy Agency cookies. Democracy Agency heeft geen inzage in de gegevens die social media verzamelen. Hoe zij omgaan met gegevens, vind je in hun privacy statements.

Bekijk de privacy policy van Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+ | Instagram | Pinterest

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Ontvang je een nieuwsbrief, dan kan je je altijd met één klik uitschrijven. Mocht je je gegevens willen wijzigen of je tussendoor afmelden voor de mails van Democracy Agency, stuur dan een e-mail naar info@democracyagency.nl of vul het contactformulier in.

Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kan je niet laten verwijderen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@democracyagency.nl

Beveiliging
Met up to date beveiligingsmaatregelen beperkt Democracy Agency de kans op misbruik van je gegevens. Denk aan verlies van je gegevens (datalek) en ongevraagde wijzigingen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Deze toegang is goed afgeschermd.

De website heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk: alle gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding verzonden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@democracyagency.nl. Democracy Agency zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Heb je een klacht?
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door te mailen naar info@democracyagency.nl. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van jouw persoonsgegevens door Democracy Agency.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring
Democracy Agency behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Amsterdam, 1 oktober 2021