Iets meer over ons

Waarom zijn wij?

Democracy Agency is opgericht omdat we zien dat er veranderingen nodig zijn. Meer betrokkenheid van eindgebruikers bij besluitvorming. Wij zijn er om die samen met jou goed vorm te geven.

Jasper van Laar

Democray Agency is opgericht door Jasper van Laar. Hij is fulltime als ondernemer actief vanaf begin 2012 en stond aan de basis van communicatiebureau Waymedia. Jasper werkte jarenlang aan vele verregaande participatieprocessen als communicatie- en participatieadviseur. Zo werkte hij mee aan de herinrichting van de Amsterdamse Frans Halsbuurt – waarin bewoners en ondernemers zelf meewerkten aan het ontwerp voor hun buurt. Ook aan andere projecten binnen de hoofdstad werkte hij mee, zoals Diemerpark en de Weesperzijde.

Een verdergaand participatieproces waar hij een bijdrage aan leverde was Hoofddorp-Centraal van gemeente Haarlemmermeer. Daarin was van tevoren geen plan gemaakt over de ontwikkeling van het gebied (het stationsgebied van Hoofddorp). De keuze was om open het gesprek te voeren, samen ideeën te bedenken en deze op gang te brengen. Op dit moment wordt er op die locatie gebouwd aan een nieuwe woonwijk, genaamd Hyde Park.

Bart Nieuwenweg

Het tweede gezicht achter Democracy Agency is Bart Nieuwenweg. Van oorsprong Bestuurskundige, maar inmiddels alweer acht jaar actief als ondernemer. Naast Democracy Agency is hij actief betrokken bij de (door)ontwikkeling van OpenStad vanuit internetbureau Draad. Met meer dan 50 digitale participatietrajecten op de teller bij meer dan 20 gemeenten, provincies, waterschappen en woningcorporaties heeft Bart een bewezen track record op het gebied van digitale participatie en alles wat daarbij komt kijken.

Na het afronden van zijn studie in 2011 werkte Bart Nieuwenweg een periode van drie jaar bij de gemeente Putten als beleidsadviseur samenleving, en was verantwoordelijk voor beleid over de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), sociale samenhang en welzijn in Putten. In 2013 maakte Bart de stap naar het fulltime ondernemerschap, door met vier vrienden internetbureau Draad op te richten. In de jaren daarop is Draad gegroeid naar een team van 20 experts op het gebied van UX/UI design en webdevelopment. 

Jochem de Groot 

Jochem de Groot bekijkt een participatietraject vanuit de behoefte van de inwoner. Participatie is geen kwestie van het boxje afvinken, maar van goede dienstverlening. Daarom is participatie meer succesvol als je als organisatie die dienstverlening op orde hebt en bereid bent om de randvoorwaarden te faciliteren. Online én offline. Ook als het schuurt met ‘hoe we de dingen nu doen’. 

Jochem begeleidt online participatieprojecten bij de overheid van strategie tot uitvoering. Hij heeft inmiddels 10 organisaties succesvol geholpen bij de implementatie van OpenStad participatietrajecten en is ambassadeur van de OpenStad community. In die rol was hij ook twee jaar actief voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Programma Democratie in Actie. 

Jose Duindam

Jose Duindam is, na zo’n 20 jaar gewerkt te hebben als communicatie- en participatieadviseur voor verschillende gemeentes, begin 2022 begonnen als zelfstandig adviseur voor o.a. Democracy Agency. Haar kracht is het gesprek te organiseren tussen politiek, publiek en uitvoering. Belangen in kaart brengen, duidelijk zijn over waar de ruimte zit om mee te praten (en waar niet), in gesprek met het bestuur die ruimte vastleggen, zodat uiteindelijk inwoners met hun lokale kennis en ervaring de plannen kunnen verrijken en het bestuur een zorgvuldige belangenafweging kan maken.

Met haar kennis van Factor C en strategisch omgevingsmanagement werkt Jose vooral aan complexe gebiedsontwikkelingen en verduurzaming. Voor de gemeente Zaanstad werkte zij aan MAAK.Zaanstad, een stadsbreed programma voor gebiedsontwikkeling. Voor het Bureau Regio Amersfoort werkt ze op dit moment aan het versterken van de participatie bij de energietransitie.

Daan Dekker

Hoe bereik je de burger? In deze vraag bijt Daan Dekker zich graag vast. Participatie is zijn ogen meer dan een bijeenkomst organiseren of een enquête uitsturen. Het vereist creativiteit, doorzettingsvermogen en oprechte nieuwsgierigheid om burgers en andere stakeholders te enthousiasmeren en de juiste stemmen te vinden.

Naast zijn betrokkenheid bij diverse participatietrajecten, is Daan Dekker actief als communicatieadviseur en auteur. Eerder schreef hij De betonnen droom, de biografie van de Bijlmer en diens eigenzinnige bouwmeester. Momenteel doet hij research voor een boek over de geschiedenis van de Hoogovens in IJmuiden.

Fleur le Belle

Fleur le Belle woont in het Noord-Hollandse Limmen. Als student bestuurskunde houdt zij zich bezig met actuele maatschappelijke vraagstukken. Deze vraagstukken trekken haar al van jongs af aan. Ze kan verwonderd zijn door de dingen die in de wereld spelen. Verschillende vormen van samenleven, regeringsvormen, politiek en de geschiedenis van deze zaken hebben haar interesse.

Bij Democracy Agency komt haar kennis over bestuurskunde tot leven in de praktijk. Ze schrijft blogs, helpt bij aanbestedingen en is allround assistent. ‘Het is een mooie aansluiting op mijn opleiding en interesses.’

Fleur deed in het kader van haar studie eerder onderzoek naar het participatietraject in de Amsterdamse Frans Halsbuurt.

Visie

We bewegen naar een vernieuwd democratisch systeem. Er wordt daarin meer bottom-up te werk gegaan. Participatie in de huidige vorm is een eerste stap in deze richting. Inwoners, ondernemers en anderen zijn zeer welwillend er samen uit te komen, wanneer zij mandaat krijgen om zelf keuzes te maken.

Missie

Samen zijn we op weg naar vernieuwde democratische vormen. Democracy Agency helpt de overheid en het bedrijfsleven bottom-up-initiatieven te ontwikkelen en deze vorm te geven. Er is hierin ruimte voor betrokkenheid van verschillende stakeholders. Democracy Agency helpt organisaties deze verandering te omarmen, te faciliteren en uit te voeren.

Idealen en overtuigingen waar wij waarde aan hechten in enkele steekwoorden:

Waarden

  • Betrokkenheid
  • Samenwerking
  • Vernieuwend
  • Gewetensvol
  • Transparant

Thema’s

Hoe ga je om met verschillende thema’s?
Het betrekken van doelgroepen gaat op verschillende manieren bij verschillende thema’s. Verschillende disciplines hebben een eigen aanpak nodig.

Van energietransitie tot burgerbegroting
De energietransitie behoeft een andere participatie-aanpak dan een buurtbegroting. En bij het betrekken van eigen medewerkers bij besluitvorming is het weer een heel ander verhaal.

Eigen aanpak

Hieronder staan vier belangrijke thema’s. Die lijst is allesbehalve compleet. Ook de volgende onderwerpen vragen om een eigen aanpak: buurtbegroting, crisissituatie, sociaal domein, toekomstvisie, identiteit, branding, mobiliteit, eigen medewerkers betrekken en agendabepaling voor beleidsmakers.

Omgevingswet

Door de aanstaande Omgevingswet gaan we op een andere manier werken en bewoners bij besluitvorming betrekken. Deze wet vraagt van overheden om meer uit te besteden als het gaat om participatie. We ondersteunen de bewoners, ondernemers en anderen daarbij.

Openbare ruimte

Niets mooier dan buren die met elkaar hun eigen buurten verbeteren. Maar hoe ga je ermee om dat niemand voor de eigen voordeur een afvalcontainer of bushalte wil? En dat terwijl bijna iedereen die wel dicht bij hun woning wil hebben.

Energietransitie

Dit thema is eigenlijk te groot als containerbegrip. Omdat hierin al veel vastligt, is het belangrijk voorzichtig te zijn met te grote beloften.

Stedenbouwkunde

Een stedenbouwkundig project, zoals het maken van een verdichtingsvisie of een nota ruimtelijke kwaliteit, behoeft hoog-over-participatie. Kwalitatief gaat dat met steekproefgesprekken bij een juiste afspiegeling van je totale doelgroep. Kwantitatief kan dat met een interactieve enquête. Elementen van gamification inzetten werkt hier ook vaak goed bij.