Aan de slag

Procesontwerp

Waarom participatie?

Zonder betrokkenheid van de eindgebruiker lukt het vaak niet om tot gedragen beslissingen te komen. Dan lopen processen vast. Dat voorkomen we door op de juiste manier te participeren. Want als je de processen niet goed inricht, werkt de participatie echt niet.

Hoe doen we dat?

De organisatie en de buitenwereld zijn als twee zijden van dezelfde hand. Niet los van elkaar te zien. Intern bekijken welke ruimte er is. Extern gaat het erom die ruimte samen in te vullen.

Op weg naar participatie in 4 stappen

We organiseren (online) sessies met het hele team, zodat we tot gedragen plannen komen. De neuzen dezelfde kant op. Dat bereiken we stap voor stap.

Bepaal je interne kaders

9 Van de 10 keer wordt deze stap overgeslagen. Maar interne betrokkenheid is misschien wel de belangrijkste stap als het gaat om goede participatieprocessen vormgeven. We bekijken eerst intern wat de kaders zijn. Wie zijn er intern betrokken en welke rol hebben zij?

Bepaal je doelen

Wat wil je extern eigenlijk bereiken? Waarom wil je de buitenwereld betrekken? Wat moeten anderen weten? En wat wil je van hen weten? Al deze vragen beantwoorden we samen in deze stap. Zo komen we tot gedragen uitgangspunten in het team.

Maak jouw plan

Vaak zijn (online) participatietools zoals OpenStad al gekocht, voordat de plannen op papier staan. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. Want in deze stap maken we samen een plan van aanpak. Daarin bekijken we wat ervoor nodig is om succesvol te zijn. Inclusief welke (online) participatietools.

Tijd om te starten

Betrek je eindgebruikers bij het vormgeven van het participatietraject. Is er genoeg ruimte, begin dan in een vroeg stadium met het betrekken van je doelgroepen. Hoe je begint is van groot belang voor het slagen van je participatie. Ook daarbij helpen we je op weg.

Jasper van Laar

Hoe kan ik je helpen?

Waarop letten bij (digitale) participatie?

Uitdaagrecht als democratische vernieuwing

In welk stadium zit je?

Laat het ons weten

  • Nog helemaal niet begonnen?
  • Misschien al een online tool in huis gehaald?
  • Of ligt dat plan van aanpak er al?

Blijf op de hoogte

Communicatieadviseur Zoetermeer

Omgevingsmanager openbaar vervoer

Omgevingsmanager met participatie ervaring

Senior projectleider gemeente Oss

Meest gestelde vragen over digitale participatie

Staat jouw vraag er niet tussen?

Contact