Aan de slag

Procesmanagement

Waarom anders organiseren?

Participatie vraagt om een eigen organisatiestructuur. Anders dan gebruikelijk. Het gaat hier om open processen die niet goed passen binnen vastomlijnde organisatiestructuren. De eindgebruiker heeft vaak veel te zeggen, ook in het proces zelf. Hierdoor is niet altijd een strakke organisatieplanning te maken.

Hoe organiseer je participatie?

Zorg voor een team van professionals met een open houding: Ja, we gaan wat we ophalen uitvoeren, als het mogelijk is. Zorg voor een flexibele planning in een open processtructuur. Pas zodra zaken uitgekristalliseerd zijn, worden deze overgeheveld naar een projectenstructuur.

Naar de juiste organisatie in 4 stappen

Nog te vaak worden participatieprocessen georganiseerd binnen vastomlijnde projectstructuren waarin veel vastligt. Aan de hand van een aantal stappen analyseren we de bestaande organisatiestructuur, bekijken we de verbeterpunten en implementeren we die.

Maak een analyse

Op een aantal punten analyseren we de huidige organisatiestructuur. Hoe hiërarchisch is het management belegd? Hoe ziet het organogram eruit? Wat zijn de stakeholders? Hoe is de begroting vastgelegd? Wat is de ruimte in de planning?

Bepaal de verbeterpunten

Uit de analyse blijkt waar het knelt in de organisatie voor succesvolle participatie. Samen tekenen we verbeterpunten op. Soms voert dat verder dan alleen structuur, maar is er ook behoefte aan het verder of beter invullen van bepaalde functies.

Implementatie

We leren niet alleen van de verbeterpunten, maar brengen deze ook in de praktijk. We zorgen voor de juiste (tijdelijke) krachten in het veld.

Aan de slag

We gaan aan de slag met het proces in het nieuwe organisatiejasje. Tijdens het proces houden we een tussentijdse evaluatie om te bekijken of aanpassingen gewenst zijn.

Jasper van Laar

Hoe kan ik je helpen?

Meest gestelde vragen over digitale participatie

Staat jouw vraag er niet tussen?

Contact